Petrův Dvůr 19, 38411 Netolice
+420 606 793 430
recepce@autocamppodrouzek.cz

O společnosti

Autocamp Podroužek TJ Netolice, a.s. je dceřinou společností občanského sdružení TJ Netolice 1892. Akcie jsou vydány na jméno TJ Netolice 1892 a 100% akciií je v držení TJ Netolice 1892.Společnost je vedena u Krajského soudu Č. Budějovice pod spisovou značkou oddíl B, vložka 413.

Sídlo společnosti a korespondenční adresa:: Tyršova 226, 384 11 Netolice

tel.: 606 793 430

mail: autocamp-podrouzek@c-box.cz recepce@autocamppodrouzek.cz

ID datové schránky: a4mnf2u

IČ: 41877373

DIČ: CZ41877373

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo:

Miroslav Baloušek, předseda představenstva

Václav Fišer, člen představenstva

Dana Mužíková, členka představenstva

Hospodářské výsledky společnosti jsou dostupné ve sbirce listin Obchodního rejstříku .

Informace na stránkách TJ Netolice 1892

Společnost se řídí stanovami podle nového občanského zákoníku – viz příloha

Dotace ÚP na pracovní místa

V roce 2015 obdržela naše společnost od ÚP Prachatice v rámci projektu v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotaci na 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM ve výši 120 600,- Kč, z toho výše příspěvku z ESF činila 85%, tj. 102 510,- Kč a ze státního rozpočtu ČR činila 15%, tj. 18 090,- Kč.

Dotace Jihočeský kraj

V roce 2022 obdržela naše společnost od Jihočeského kraje dotaci v operačním programu Podpora budování infrastruktury pro kemping a karavaning na rekonstrukci 3 elektrorozvaděčů pro karavanová stání, dále na výměnu 8- mi kusů WC v sociálním zařízení, výměnu sprchových hlavic a nových sítí do oken. Celková výše dotace byla 76 000,-Kč, celkové náklady na rekonstrukci 111 022,-Kč.